Vega Win Genel Muhasebe

Muhasebe ; Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına Göredir

Tebliğ uyarinca belirlenen tüm hesaplar otomatik tanimlidir
Firmanin özel isteği doğrultusunda her bir hesap için çalişma kurali atama
Hizli fiş girişi için fiş ve belge şablonlari oluşturma
Hesaplar arasi transfer
Tüm mali tablolar
Bilanço
Gelir tablosu
Nakit akim tablosu
Kâr dağitim tablosu
Satişlarin maliyeti tablosu
Yillara ilişkin öz kaynaklar değişim tablosu
Fon akim tablosu
Mizan
Yevmiye defteri
Defteri kebir
Muavin defterler
Gider yerleri ve gider çeşitleri ( masraf merkezleri)
Elektronik defter tutabilme özelliği

Beyannameler

Kurumlar vergisi beyannamesi
Geçici kurumlar vergisi beyannamesi
Kdv beyannamesi
Ba/bs formu
Muhtasar beyanname

Ücret Bordrosu

Puantaj
Ücret bordrosu
Sgk bildirgeleri
Muhasebe ile entegrasyon

Sabit Kıymetler (Demirbaş)

Demirbaş malzeme kayitlari
Amortisman ve yeniden değerleme işlemleri
Muhasebe ile entegrasyon

Vega Win Genel Muhasebe

Maliye Bakanlığı Onaylı ve türk Ticaret Kanununa Uyumludur.

img

Finanasal Risk Analizi (Yöneticiler ve Patronlar için Canlı Finansal Analiz Paneli)

img

Yönetici Paneli

img

Stok Analiz Paneli

img