Vega E-Defter


img

E-Defter’i Kimler Kullanır

Tüm işletmeler kullandıkları muhasebe programı ne olursa olsun
VEGA E-Defter/netteDefter kullanabilirler.

e-Fatura Kullanan Tüm Mükellefler e-Defter Kullanmak Zorundadır…
(421 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği-Elektronik Defter Genel Tebliği No.2)

e-Fatura Kullanan Mükelleflerin Dışında Kalan Diğer Tüm Mükellefler de e-Defter Kullanmalıdırlar.

e-Defter Kullanacak Mükellefler 31.12.2014 Tarihine Kadar http://www.edefter.gov.tr/basvuru.html adresinden başvuru yapıp e-Defter Kullanım İzni Almak Zorundadırlar.

E-Defter Kullanmanın Faydaları

THer Sene, Noter Tasdik Parası Ödemeyeceksiniz. Posta giderlerinizin azalmasını sağlar.

Her Sene,Sürekli Form Almayacaksınız,Printer,Kartuş Gibi Kırtasiye Masrafı Yapmayacaksınız.

Her Sene, Defter Sayınız Yetersiz Olduğunda Fazladan Tasdik Parası Ödemeyeceksiniz.

Her Sene, Kapanış Tasdiki Yapmak zorunda Kalmayacaksınız.

Koliler Dolusu Yevmiye ve Kebir Defterlerinizi 10 Sene Boyunca Saklamak Zorunda Kalmayacaksınız.

Bu Defterleri Saklamak İçin İşyerinizde Depo Tahsis Etmek Zorunda Kalmayacaksınız.

Muhasebecinizin İş Yükünü Ciddi Oranda Azaltacaksınız.

VEGA YAZILIM E-DEFTER PROGRAMI (NetteDefter) yukarıda bahsedilen avantajlarla iş yükünüzü hafifletecektir.